Wingstar is ervan overtuigd dat een managementsysteem essentieel is om een organisatie goed te laten functioneren. Alleen is het een stuk gereedschap en geen doel op zich. In de meeste normen staat vermeld dat een managementsysteem afgestemd moet zijn op de context, grootte en complexiteit van de organisatie. Dat lijkt eenvoudig, maar dat blijkt in de praktijk nog best lastig te realiseren.

Wingstar hanteert een eenvoudig model om de visie van de organisatie te realiseren. We noemen dit een ‘Corporate Diamond’ vanwege haar vorm en het feit dat we iets van grote waarde voor onze klanten creëren. Het model bestaat uit vier elementen (hoekpunten) en geeft aan dat een managementsysteem alleen niet voldoende is. Duurzaam succes komt voort uit meesterschap in alle vier elementen.

Omdat iedere organisatie uniek is, heeft iedereen zijn eigen authentieke ‘Corporate Diamond’. Het geeft enorm veel voldoening en plezier om deze samen te ontwikkelen.  

Wingstar Instituut coacht, begeleidt en ondersteunt je met dit proces.

Het creëren van je eigen authentieke Corporate Diamond is noodzakelijk voor duurzaam succes van je organisatie.

Vier elementen

De producten en diensten van Wingstart Instituut focussen op de vier elementen van de Corporate Diamond.

  • VISIE – ontwikkel een betekenisvolle, inspirerende en uitdagende visie voor je organisatie. Een visie die iedereen begrijpt, waar men enthousiast over raakt en waar men vervolgens graag aan wil bijdragen om die te realiseren.
  • CULTUUR – selecteer een team van professionals en creëer een positieve en winnende cultuur. Besteed aandacht aan de beïnvloedbare elementen van cultuur (overtuigingen, waarden, normen, gemeenschappelijk taalgebruik, gedrag, rituelen, leiderschap, rolmodel en symbolen) en hun onderlinge samenhang.
  • TOOLS – Ontdek met elkaar eenvoudigere, betere en leukere manieren van werken en neem ze op in je eigen managementsysteem.
  • REALISATIE – Lever consequent waarde aan je klanten op een efficiënte en effectieve manier. Uitgangspunt daarbij zijn uiteraard de eisen van de klant, maar ook haar behoeften en verwachtingen. Zorg bij voorkeur voor een unieke en persoonlijk klantbeleving.

De Corporate Diamond zorgt voor een juiste balans tussen de ‘zachte’ (cultuur) en ‘harde’ (tools) van de organisatie. Anders geformuleerd; een goede samenwerking tussen hart en geest.

Met een juiste invulling van de vier elementen van de Corporate Diamond en een goede onderlinge afstemming, heeft de organisatie goud in handen. Er ligt een gedegen en authentieke fundering om het doel en de visie van de organisatie op een efficiënte en effectieve manier te realiseren en om duurzaam succesvol te zijn.

Doe jezelf en je organisatie een plezier en werk aan je Corporate Diamond.

“If you are working on something exciting that you really care about, you don’t have to be pushed. The vision pulls you.”

Steve Jobs