De meeste ondernemers, leiders en professionals hebben het moeilijk. Je passie omzetten in prestaties is niet zo eenvoudig. Elke organisatie heeft een unieke cultuur en deze wordt vaak voor lief aangenomen. Terwijl juist de organisatiecultuur in belangrijke mate bijdraagt aan duurzaam succes van de organisatie. Ook heeft elke organisatie wel een vorm van een Governance, Risk management en Control (GRC) raamwerk of een managementsysteem, maar de effectiviteit ervan is vaak teleurstellend. Voor veel organisaties is zo’n GRC-raamwerk of managementsysteem eerder een last dan een nuttig instrument.

Opmerkelijke feiten

Recente onderzoeken geven enkele opmerkelijke feiten:

 • Strategische blunders zijn verantwoordelijk voor 81% van de grootste verliezen in aandeelhouderswaarde in vergelijking met operationele gebeurtenissen, incidenten en compliance fouten.
 • Ongeveer 74% van alle veranderprojecten mislukt.
 • Uit een enquête van Gallup Inc. (2014-2016) over de betrokkenheid van werknemers blijkt dat slechts 10% van de werknemers in West-Europa enthousiast en actief betrokken (‘engaged’) is bij hun huidige functie. De grote meerderheid (71%) is niet betrokken (‘not engaged’) en 19% van de werknemers werkt bewust tegen (‘actively disengaged’) en vernietigt daarmee waarde.
 • Ongeveer 60% van de managers in Nederland worstelt met informatie overload – te veel informatie om te verwerken.
 • Slechts 15% van het succes van de dienstverlening is te danken aan technische vaardigheden en kennis, terwijl 85% te danken is aan de sociale vaardigheden (‘soft skills’) en instellingen (attitudes) van mensen.
 • Ongeveer 14% van het personeel begrijpt de strategie van de organisatie.
 • Slechts 10% van de managers zijn effectief en ondernemen doelgericht actie. De rest was druk bezig, alleen niet erg effectief:
   • 40% was energiek, maar ongefocust.
   • 30% had weinig energie, weinig focus en had de neiging om uit te stellen; en
   • 10% was gefocust, maar niet erg energiek.

Dit alles suggereert – en er is genoeg ander ondersteunend bewijs – dat de meeste organisaties het grootste deel van hun menselijk kapitaal (‘Human Capital’) verspillen.

Kortom, er is genoeg werk te doen. Stel de juiste prioriteiten en zorg allereerst dat de basis (fundering) van je organisatie op orde is. Vergeet even het zoveelste verandertraject, innovatieproject of nieuwste managementmodel. Maak beter gebruik van het aanwezige menselijk kapitaal in je organisatie. Dat zal je sneller, meer en betere resultaten opleveren.

Redenen waarom het zo lastig gaat

De uitdaging wordt onderschat

Veel mensen zijn niet in staat om een cultuur in hun organisatie te creëren die medewerkers inspireert, motiveert en mondig maakt. Ze verwijzen naar managementsystemen om uitdagingen en problemen op te lossen. Ze proberen activiteiten te controleren met meer processen, procedures en werkinstructies. Als gevolg daarvan wordt hun managementsysteem te ingewikkeld, bureaucratisch en onwerkbaar. Met een managementsysteem kun je een cultuurprobleem niet oplossen.

Persoonlijke barrières

De meeste mensen hebben beperkende overtuigingen. Sommige zijn bijvoorbeeld ervan overtuigd dat ze het beter weten. Ze hebben geen behoefte aan zelfreflectie en evaluatie van hun eigen competenties. Meestal zijn ze zich niet eens bewust van welke fouten ze maken, of wat er nodig is om hun passie om te zetten in prestaties.

Onvoldoende focus

De aandacht gaat te veel uit naar de dagelijkse prioriteiten, uitdagingen en problemen. Veel mensen zijn continue ‘brandjes aan het blussen’ en worden beheerst door de waan van de dag. Daardoor is er te weinig aandacht en focus voor belangrijke lange-termijn zaken.
Er wordt nog teveel ‘in’ het bedrijf gewerkt, dan ‘aan’ het bedrijf.

Gebrek aan commitment

Mensen zeggen dat ze het belangrijk vinden, maar nemen zelf geen of weinig actie om ervoor te zorgen dat zaken verbeteren. Ze nemen geen verantwoording (eigenaarschap). Ze stellen beslissingen en acties uit of zijn ondertussen met andere dingen bezig.

Er is een hoop winst te behalen door allereerst de basis van de organisatie goed op orde te hebben.