Een Management Systeem beschrijft de wijze waarop het management haar activiteiten georganiseerd heeft om de doelstellingen van de organisatie te behalen. Voor een effectieve, efficiënte, transparante en verdedigbare bedrijfsvoering is het hebben van een Management Systeem een absolute noodzaak.

Ben je druk bezig met de implementatie van een managementsysteem en op zoek naar inspiratie? Blijkt het moeilijker te zijn dan in eerste instantie gedacht? Gaat er te veel tijd in zitten of ontbreekt de nodige kennis en expertise? Ben je niet tevreden over de output van het managementsysteem?

Wingstar Instituut kan je hierbij helpen.

Het ontwerp, de implementatie en verbetering van een managementsysteem is geen ‘rocket science‘. Het is een kwestie van logisch nadenken, weten wat je wilt en daar vervolgens een structuur (systeem) in aanbrengen. Hoe eenvoudiger het managementsysteem is, hoe effectiever het is. Jouw medewerkers kunnen er meteen mee aan de slag. De kracht zit in de eenvoud: simpel en effectief.

Kenmerken

Een volwassen managementsysteem heeft de volgende kenmerken:

 • Het ondersteunt de missie en visie van de organisatie.
 • Het wordt door alle lagen van de organisatie gezien als een logisch, handig en onmisbaar hulpmiddel (tool).
 • De focus ligt op verbetering en innovatie van duurzame waarde creatie.
 • Het zorgt voor een goed begrip van zowel de interne als externe context.
 • De managementinformatie geeft een juist en volledig beeld van de prestaties van de organisatie.
 • Kansen en bedreigingen worden tijdig geïdentificeerd, beoordeeld en aangepakt.
 • Alle kritieke risico’s zijn geïdentificeerd, er zijn risicobeperkende maatregelen getroffen en de effectiviteit van deze maatregelen wordt continue bewaakt.

Normen

Er zijn verschillende normen beschikbaar voor het ontwerp van een managementsysteem. Wingstar Instituut werkt met de volgende internationale normen en luchtvaart wetgeving.

 • ISO – High Level Structure (HLS) voor managementsystemen (International Organization for Standardization)
 • EFQM Excellence Model (European Foundation for Quality Management)
 • COSO Enterprise Risk Management (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
 • FERMA Risk Management Standard (Federation of European Risk Management Associations)
 • ICAO Annex 19 – Safety Management (International Civil Aviation Organization) en ICAO Doc 9858 – Safety Management Manual
 • EU/EASA luchtvaartwetgeving t.a.v. veiligheids- en compliance managementsystemen (European Aviation Safety Agency)

ISO High Level Structure

Veel organisaties zijn bekend met ISO-normen. Deze normen zijn gebaseerd op de ISO High Level Structure waardoor deze normen eenzelfde opbouw hebben met gemeenschappelijke eisen. Daardoor is het eenvoudiger om meerdere ISO-normen te integreren in één managementsysteem. ISO noemt de HLS dan ook het ‘plug-in model’.

Plug-in normen en richtlijnen
Afhankelijk van de behoefte van de organisatie kan Wingstar Instituut je helpen bij het inrichten van je managementsysteem met de volgend ISO-normen en richtlijnen:

 • ISO 9001 – Kwaliteitsmanagementsystemen
 • ISO 9004 – Kwaliteitsmanagement – Richtlijnen om duurzaam succes te behalen
 • ISO 10001 – Richtlijnen voor gedragscodes van organisaties
 • ISO 10002 – Richtlijnen voor klachtenbehandeling in organisaties
 • ISO 10005 – Richtlijnen voor kwaliteitsplannen
 • ISO 10013 – Richtlijnen voor documentatie voor kwaliteitsmanagementsystemen
 • ISO 19011 – Uitvoeren van audits van managementsystemen
 • ISO 19600 – Compliance management
 • ISO 22301 – Managementsystemen voor bedrijfscontinuïteit
 • ISO 26000 – Richtlijnen voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties
 • ISO 31000 – Risicomanagement
 • TS 16880 – Service Excellence – creëren van uitzonderlijke klantbeleving

Een managementsysteem dat gebaseerd is op de ISO-HLS is vooral geschikt voor het midden- en kleinbedrijf (MKB).


EFQM

De ‘European Foundation for Quality Management’ (EFQM) heeft een model ontwikkeld voor kwaliteitsmanagement en het leveren van service excellence. Dit model is in 2018 volledig geactualiseerd en is een goede aanvulling op de bestaande ISO-normen.

Wingstar Instituut kan u ook helpen dit EFQM-model te implementeren.


COSO Enterprise Risk Management

Afhankelijk van de aard, complexiteit en omvang van de organisatie kan ook gekozen worden voor het Enterprise Risk Management (ERM) raamwerk van de Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).

Het ERM-raamwerk bestaat uit vijf componenten en totaal 20 principes zoals hieronder afgebeeld.

(C) COSO – Enterprise Risk Management framework

Wingstar adviseert u graag of het COSO ERM-raamwerk geschikt is voor uw organisatie.